Reden tot onrust ?

De wereld wordt de laatste decennia doorlopend opgeschrikt door islamitisch terrorisme, terwijl media er alles aan gelegen is om vooral te benadrukken dat het “niets met de islam te maken heeft.” Theorieën als Eurabië, omvolking en het Coudenhove-Kalergi Plan duiken de laatste tijd veel op. Reden tot onrust ?

Europa, geteisterd sinds jaren door miljoenen so called ‘vluchtelingen’, een politieke tak die maar op één juiste wijze bestempeld kan worden: vluchtelingenpolitiek. Het is het grootste bedrog van de 21e eeuw. Het gaat hier niet om vluchtelingen die om echte redenen land van herkomst ontvluchten wegens oorlogssituatie. Nee, het gaat om werkeloze, kansloze Somaliërs. Marokkanen (!). Libiërs. Algerijnen.

Moslimmannen. Die maar op één ding uit zijn: gratis geld en huisvesting om vervolgens hun veelal grote gezinnen te laten overkomen en hier in alle luxe verder te leven zonder één poot uit te steken. En ze worden door NGO´s  a $ 450,= opgehaald.
Niet gouvernementele organisaties betalen dus voor “immigranten” die zich een overtocht naar Europa niet kunnen veroorloven…..

Hoe het begon

In de jaren zestig kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Spanje, Italië, Griekenland, Marokko en Turkije. De Spanjaarden, Italianen en Grieken gingen na gedane arbeid weer terug naar eigen land. De rest bleef. Door ruime vermenigvuldiging van deze niet-westerse allochtonen en ‘gezinshereniging’, de verzorging van de wieg tot aan het graf in dit land, het pamperen, hen financieel te voorzien van alle luxe middels huursoepsidie, kinderbijslag en bijstand, wisten de socialisten deze grote groep moslims aan zich te binden tot op de dag van vandaag. Door toe te geven aan eisen die islamieten stellen – zoals het afdwingen van nog meer islamitische scholen, gescheiden onderwijs tussen meisjes en jongens, halal voedsel voor iedere leerling (dus ook het niet-islamitische kind), streven naar invoering van de sharia, halalwoningen, gescheiden zwemmen mannen en vrouwen, halal slachten, bouwen van nog meer moskeeën, Christelijke symbolen naar de achtergrond laten verdwijnen en daarvoor in de plaats islamitische feestdagen invoeren, kinderen van wie de ouders 8 weken vakantie afdwingen om naar land van herkomst op vakantie te gaan in plaats van de 6 weken die elk Nederlands schoolkind heeft – zal dit land sluipenderwijs komen te vallen in de klauwen van de islamitische heerschappij.

Islamitisch extremisme 

Door onderzoek is aangetoond dat 80% van jonge Turken achter ISIS staan en de aanslagen wereldwijd bejubelen. Ook Marokkanen staan niet afwijzend tegenover de gruweldaden van ISIS. Over de terreur van 9/11, de tomeloze Israël haat – die breed wordt gevoed en gesubsidieerd door linkse politieke partijen als SP, GL en PvdA – nog maar te zwijgen.

Vooral in islamitische landen werden protesten en dreigementen geuit n.a.v. de radicale afslachtingen op de redactie Charlie Hebdo, werd er luid gejuicht na aanslagen in Madrid, Londen, Bali, Florida, Californië, Denemarken, Stockholm, Toulouse, Brussel, Dijon, Nantes, Parijs, Kopenhagen, Istanboel, Nice, Berlijn, Manchester  etc. etc..

Maar ook in Nederland bestaat veel sympathie onder de moslimbevolking voor de daders van deze aanslagen.

Eigenlijk komt het niet onverwacht dat er zo velen de gruwelen van de islamitische terreur aanhangen in Nederland. Want het broeide hier al veel langer. Behalve dat er jonge rekruten voor de dodelijke jihad zich veelal bekeren tot de radicale islam, waren er vijfentwintig jaar geleden ook al jongens van destijds 8 jaar die riepen dat zij “de macht wel zouden overnemen.”

Ook nu zie je dat in het straatbeeld: veelal Marokkaanse jongetjes van diezelfde leeftijd of soms zelfs jonger die dit keihard verkondigen.

De haat. Het verheerlijken van geweld, aanslagen wereldwijd gepleegd door moslims onder hysterisch geschreeuw “Allah is groot”.

Door wie ze gevoed worden in hun haat is van groot belang.

Moskeeën

Vele onderzoeksjournalisten hebben gepubliceerd over de kwalijke invloeden van moskee, Moslimbroederschap, schotelantennes gericht op het oosten met alleen anti-Westerse propaganda en kwalijke politieke partijen als Denk. Die allen het islamitische gif erin pompen.

Op universiteiten zoals de VU worden hyperintelligente hoofddoekjes – met zelfs soms een bekakt accent en hun woordje helemaal klaar – dagelijks gebrainwashed met eenzijdige verhalen over Palestina waar handige geleerden mooie en aangrijpende verhalen opdissen en waarbij Israël altijd het onderspit delft. Altijd.

Naast de moskee waar radicale imams hun wekelijkse politieke bijdrage verkondigen vol met Israël, USA en Westenhaat, verpakt in het vrijdaggebed.

 

Vandaag de dag worden de effecten sterk zichtbaar en beginnen de Nederlanders zich te verweren tegen de onrust die de mohammedanen met zich meebrengen. Al jaren is het mensen een doorn in het oog dat Marokkanen en Turken kennelijk minder zwaar worden gestraft dan de autochtone Nederlander. Zou het klassenjustitie zijn met vooral vrije justitie voor de onderklasse??

Nederlandse straffen in dit land zijn een lachertje voor de hele wereld: Jihadisten die afreizen naar Syrië worden vrijgesproken, want “niet bewezen dat ze voor de jihad gingen”.

De buskaartjes van Tui voor een weekje zonnig Salou waren vast uitverkocht…..
Eurabië

Er zijn verschillende theorieën die gaan over de veranderlijke wereld, de machtshebbers die een totaal nieuw beleid sluipenderwijs er bij het volk doorheen duwen.

Het begin met de komst van Marokkanen en Turken in de jaren zestig die zich – middels gezinshereniging – massaal vermeerderden. De Israëlische schrijfster Bat Ye’or omschreef deze onstuitbare groei binnen Europa als Eurabië.

Wat beschreven werd door Bat Ye’or met gelijknamige titel over het overnemen van Europa is reeds begonnen in de jaren zeventig. Den Uyl en de zijnen zorgden voor contracten met moslimlanden om de islam vrijelijk te laten vestigen in Europa opdat de wegen naar olie werden vrijgesteld. Moslims mochten en mogen geen haarbreed in de weg worden gelegd zich in Europa te vestigen en het volk werd/ wordt via media gehersenspoeld dat wij racisten zijn als we maar enigszins commentaar leveren op de – toekomstige – bezetter. Zoals de nazi’s ons bezetten in ’40-’45, zo zullen de moslims hand over hand dit land uithollen en de maatstaven naar hun islamitische hand zetten. Omdat er oliebelangen op het spel staan.

“De islam beschouwt zichzelf als politiek geloof.

De islam is nog steeds imperialistisch in die zin dat hij de wereld wil beheersen.

Moslims, zelfs als ze in andere samenlevingen leven, zien zichzelf niet als minderheid die de religieuze en culturele waarden van hun landen van opname heeft te respecteren. Ze zien deze samenlevingen als deel van het “Huis van de Islam”.

Via bestaande media worden we gemasseerd dat “Marokkanen zo leuk zijn” en dat we “moeten openstaan voor respect naar anderen.” Terwijl om ons heen dagelijks Nederlanders het slachtoffer worden van medeburgers uit islamitische landen.

Na het zoveelste bericht over Marokkanen of Somaliërs die Nederlandse meisjes lastigvallen, beroven en verkrachten vervalt dit land sneller dan ooit tot de diepe krochten van de duistere islam.

Wij worden weggezet als “islamofoben” en dienen voor de zogenaamd neutrale rechter gebracht te worden zodra wij kritiek leveren op de islam.

Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit, daar hij in 1994 al zei hoe de vlag erbij hing. Acht jaar later werd hij geliquideerd door de hogere elites omdat Fortuyn als een regelrecht gevaar voor de zittende politici gezien werd.
Eurabië was toen al een feit.

Coudenhove-Kalergi

Naast de Eurabië theorie komen er steeds meer geluiden over het Coudenhove-KalergiPlan, een handboek voor de hedendaagse Europese elite. Er wordt geschreven over “omvolking” of “witte genocide via massa-immigratie, waarbij de VN een steekhoudende en grote rol spelen.
Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi is de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa” met één president. Door bewust mengen van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren krijgt Europa een gemengd volk, zonder eigen identiteit; immers: er bestaan geen oorspronkelijke Europese landen meer. Met dat doel is het makkelijker een bevolking in z’n totaliteit te onderdrukken, aan te sturen en te beheersen.
De eindeloze strak geregisseerde migratiestromenwaar Europa mee wordt geconfronteerd, wordt in stand gehouden en bekostigd door Europese machtshebbers, zoals de elite in Brussel, een Duitse bondskanselier Merkel  en socialist Macron van Frankrijk. Ook dit sluit naadloos aan op Coudenhove-Kalergi’s wereldbeeld.
Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de unificatie van Europa.” Twee bekende ontvangers van de prijs zijn niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.”

George Soros

Multimiljardair met wereldwijde invloed op politiek, economisch en sociaal gebied. Geboren in Hongarije als György Schwartz. De jonge Joodse Soros ontsprong als 14-jarige jongen de dans aan het concentratiekamp, doordat zijn vader de familie opsplitste en George zich moest voordoen als Christen, zodat hij niet werd afgevoerd en miljoenen leeftijdgenoten wel.

Zijn grote kracht achter zijn wereldwijde succes is de enorme invloed als DE man die aan touwtjes trekt om een verborgen regering te creëren, waarbij hij The Puppetmaster is.

In deze film over Soros blijken zijn wereldwijde investeringen wereldwijd, zijn invloeden in Europa, Rusland, Afrika, Azië en de VS.

Verbanden vanuit ons koningshuis met multimiljardair George Soros begonnen al tijdens de Balkanoorlog. Verschillende auteurs schreven uitgebreid over de innige banden die Mabel Wisse Smit onderhield met George Soros en Mohamed Sacirbey.

Mabel Wisse Smit, u kent haar nog: de treurende weduwe van wijlen prins Friso. De banden met George Soros zijn groot, aangezien Mabel Wisse Smit directeur is voor het Open Society Instituut van George Soros, die miljarden in de Balkan pompte. Ze was al langer werkzaam in Soros’ ‘European Action Council for Peace on the Balkans’, van waaruit stevig gelobbyd werd.’ Dit alles maakt Mabel tot een belangrijke speler in Bosnië in de jaren ‘90.

Islamitische overname, en dan?

Ik vraag me dan altijd af dat als moslims landen als de VS of binnen het Europese continent België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, etc. hebben overgenomen wat ze dan gaan doen?

De godganse dag in de moskee zitten? Of in het koffiehuis? Er zal toch gewerkt moeten worden om een economie in goede banen te leiden. Handel moet gedreven worden met import en export. Ook zullen de financiën door banken geregeld moeten worden. Betalen gaat nu eenmaal niet met geiten en kamelen.

Ziekenhuizen, instellingen zullen moeten draaien. Onderwijs zal gegeven moeten worden. En niet alleen met oorlogszuchtige, opruiende en agressieve taal vanuit de koran tegen een onzichtbare fictieve vijand.

Hoe zouden ze dat dan willen doen?

Ten eerste is de overgrote massa van dit soort oorlogshitsers te dom om over de consequenties na te denken. Heldhaftig klinkt het wel: de wereld – het kalifaat  – overnemen. Maar dan?

De hele dag niks doen en op een bidmatje zitten is geen optie. De schoorsteen en waterpijp zullen moeten roken. Er zal brood met halal salamiworst op tafel moeten komen. Maar dan ? Noem 1 totalitair bestuurd islamitisch land inclusief sharia welk een perfect draaiende economie heeft, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs en een georganiseerd leger, waarbij de mensenrechten ook nog eens worden gerespecteerd.

Ik ken er geen één.

Wel ken ik een land dat volledig is omringd door dit soort islamlanden dat alle ingrediënten heeft om wel een succesvol land te hebben op gebied van een draaiende economie, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs, en een perfect geleid leger, waar gelijkheid van man en vrouw geldt en waar de mensrechten worden nageleefd die worden.

Dat is Israël.

Toekomst

Beangstigend is het wel, want de landen binnen Europa zullen ten prooi vallen aan de nietsontziende islam, waartegen onze regeringen zogenaamd machteloos staan.

Zogenaamd.

Want er is wel degelijk een toekomst en plan betreffende Europa. Maar de politiek zit helemaal zit te wachten in confrontaties met de bourgeoisie. Het pauper volk mag eens in de vier jaar met een rood potloodje hun democratisch recht laten gelden; dan moet men weer stil zijn. Men moet vooral niet te mondig worden en dat wordt men natuurlijk wel zolang er internet bestaat en mensen hun nieuwsgaring van internet halen in plaats van zich het gemanipuleerde NOS journaal laten voorschotelen.

Het volk wordt een worstje toegeworpen om een referendum te houden over Oekraïne. Het referendum was bindend. Maar Oekraïne kwam er gewoon bij. Brussel heeft een dikke vinger in de pap aangaande Brexit, nu de politiek van Engeland instabiel is geworden. En dus zal Nederland onder druk van het Midden-Oosten en de machtshebbers van de VN en Brussel doorgaan met het binnenhalen van islamitische migranten die door afdwingen van hun achterlijke gebruiken dit land veranderen in een islamitisch regime.

Polen is een van de weinige landen die een halt toeroept aan de massale instroom van moslims. Dat land stelt gewoon: “We will not open our doors to islamic migrants”.

Duidelijk.

Hongarije kent ook een streng beleid ten aanzien van immigranten. Nederland kan dat al lang niet meer, omdat onze politici juist nog meer Afrikaanse en Arabische kanslozen naar binnen willen halen, zeker als er een GL/D66 kabinet komt.

Is het gewoon massale zelfmoord van de EU? Kies in dat geval voor D66; die zal u graag een handje helpen. Omdat uw leven voltooid is bij dergelijke ontwikkelingen en Pechtold nog een kast vol pilletjes van Drion voor u heeft.

Omvolking

Of we nu door de hond of door de kat worden gebeten. Is hier sprake van omvolking  middels de theorie van Coudenhove-Kalergi, de toekomst van Europa ziet er zeer somber uit. eE is inderdaad zeer veel reden tot onrust.

Mooi recent voorbeeld van omvolking een artikel in de Telegraaf van 11 juni jl waarin de overheid van plan is duizenden Chinezen er zonder pardon uit te zetten, zelfs na dertig jaar. Een beschaafd volk dat hard werkt en niemand tot last is.

Terwijl aan de andere kant rovende bendes uit allerlei Afrikaanse en Arabische landen massaal worden binnenlaten, hier illegaal verblijven, onze vrouwen en kinderen verkrachten, steden op geweldadige wijze beroven en vervolgens hun verblijfsvergunning behouden. De vele Mohameds die nog massaal wachten op de ferry vanuit Europa om hen over te zetten  lachen zich een kriek en verheugen zich op paradijs Europa, waar zoveel vrouwelijk vlees vrij rondloopt, dat het water ze nu al in de bek sijpelt……

Tegen zoveel onrecht kunnen we niet meer op. Een burgeroorlog ligt in het verschiet. Dan kan haast niet meer afwend worden.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vraagt niemand zich af waarom ?

 

 

fb_img_1476733949707

Vraagt eigenlijk NIEMAND zich af waarom hier duizenden groepen gelukzoekende, respectloze, ondankbare, agressieve, criminele niet-westerse immigranten naar binnen worden gehaald en onthaald worden met: gratis zorgverzekering (zonder eigen bijdrage), gratis woningen, gratis uitkeringen, gratis voedsel, gratis (merk)kleding, eigen multiculturele verenigingsgebouwen, waar ze zich kunnen “ontspannen”, gratis duurste smartphones, eigen (Sharia) woonwijken mogen oprichten die voor autochtonen zijn verboden, gratis daar hebben we het woord weer….. cursussen krijgen zoals kickboksen (om ons beter in elkaar te kunnen slaan), criminele handelingen begaan, zoals roofovervallen plegen, vrouwen verkrachten, mensen met kopschoppen of met een auto doden, bejaarden beroven, etc. etc., waarvoor zij milde straffen krijgen van islam-sympathiserende rechters, gratis rechtsbijstand van zakkenvullende op de staat terende extreem linkse advocaten, ongegronde vervolging eisen van mensen die hun bezit of dit land verdedigen tegen criminele moslims – meldpunten van discriminatie opzetten, terwijl hun geloofsbroeders mensen onthoofden en verbranden in overeenstemming met wat er in hun geloof gepredikt wordt. Als jihadist naar het buitenland vertrekken en hun uitkeringen doorbetaald krijgen terugkomen van een massamoordende missie en hier weer met open armen ontvangen worden en het risico van terroristische aanslagen hier worden gebagatelliseerd… Strikte eisen stellen zoals: het verbod op democratie, het verbieden van vrijheid van meningsuiting, verbieden van de rechten van vrouwen, andersgelovigen, andersgeaarden, enz., verbieden van cartoons, verbieden van honden, toestaan van halal slacht, eigen gebedsruimtes, gescheiden zwembaden en sportscholen, verwijderen van voor hen aanstootgevende symbolen zoals varkens kruizen, kerstbomen, enz. die alle grotendeels worden ingewilligd enz. enz.

2016-10-25-17-37-42_duitsland%20migranten%20probleem%2002b

WAT IS DE WARE OORZAAK WAAROM BOVENSTAANDE BARBAREN, DIE HET WESTERSE VOLK HATEN EN ER OP UIT ZIJN OM DIT VOLK TE VERNIETIGEN, BEWUST DOOR ONZE REGERINGEN MET HONDERDDUIZENDEN HIER BINNEN WORDEN GEHAALD EN IN ALLES WAT ZIJ EISEN WORDEN GESTEUND? Is er echt NIEMAND die deze vraag beantwoord wil zien ? https://eunmask.wordpress.com/2015/01/08/dit-zijn-de-echte-landverraders/

fb_img_1424377586111

Woorden als ‘islamofobie’ en ‘racist’ worden door islam en extreemlinks gebruikt om andersdenken het zwijgen op te leggen. Het zijn instrumenten om te demoniseren en karaktermoord te plegen, en dit kan resulteren in werkelijke moord en vernietiging van andersdenkenden en hun cultuur. Ondertussen is het nieuws elke dag dusdanig vol van berichten over destructie en moord uitgevoerd door moslims, dat je zou verwachten dat moslims eens kritisch naar zichzelf kijken en er blijk van geven al die moord en destructie af te keuren in plaats van te demonstreren tegen mensen die zeggen dat zij al die moord en destructie afschuwelijk te vinden. Verder lees je wat betreft de islam voortdurend berichten waaruit je kan opmaken dat moslims heel repressief intolerant denken over universele mensenrechten, moderne rechtsstaat, moderne wetenschap, onderwijs over Holocaust, zelfstandig denken en islamkritiek. Zodat je kan zeggen dat de islam een cultuur verbreidt van intimidatie en afbraak van juist het draagvlak voor mensenrechten, moderne rechtsstaat, enzovoort. En dit maakt dat veel andersdenkenden niet zo enthousiast zijn over die islam.

fb_img_1462271665212

Trieste kolerezooi is toch ook, het wordt tijd om eens wat politici onder hun kont te schoppen, het relaxte Nederland en Europa van m’n jeugd is volkomen naar de kloten gegaan. En dan opgescheept zitten met politici die nog in de ontkenningsfase zitten, gisteren nog eentje die het durfde te beweren dat er juist kansen waren met deze wilde invasie van gelukzoekers……..Iedereen die de islam niet zo vriendelijk vind en in strijd met onze vrijheid is een nazi en extreem-rechts…. die propaganda is inmiddels wel uitgewerkt.


Het zijn geen vluchtelingen ! Het zijn illegale immigranten, die ervoor kiezen om via clandestiene smokkelaars het systeem te omzeilen en ineens ‘rechten’ claimen zodra ze voet op Europese bodem zetten. Onmiddelijk uitzetten, en enclaves maken op het afrikaanse vasteland waar die mensen worden opgevangen. Oorlogsschepen worden ingezet om pal voor de Libische kust het emigrantenverkeer te regelen. Lees jonge gezonde moslimmannen een lift te geven naar de eeuwigdurende bijstand. En defensie maar mauwen dat ze meer geld nodig hebben voor de verdediging van Europa ! Hoe idioot kun je het bedenken. Het is haast van bijbelse proporties zoals men deze geseling ondergaat. Het getuigt van ruggengraat, eventueel van rubber, om zo diep te buigen voor alles wat men in dit land te slikken krijgt. In ieder land zou inmiddels wel haast de pleuris zijn uitgebroken. Maar niet in Nederland, land van schapen. We zien onze eigen ouders verkommeren in hun eigen stront in ‘verpleeghuizen’, we betalen ons alle kleuren van de regenboog aan belastingen. Gaan gebukt onder tienduizend wetjes, protocollen en regels die gemaakt zijn om vooral de brave burger kapot te maken/pesten. Mensen wachten soms jaren op een huurwoning, soms schrijnend, talloze bijstandsmoeders zien grijs van de zorgen hoe toch rond te komen.

screenshot_824

Maar dan: komen elk jaar tig ongeletterde gelukszoekers de grens over. Krijgen geld, vreten, huisvesting, graties medische hulp, cursussen, wasmachines, voorrang op de arbeidsmarkt, gratis juridische hulp en ga zo maar door. En dan hebben we het maar even niet over de culturele verrijking die deze mensen meebrengen. Want ‘bedankt’ hoor je maar zelden. Integendeel, eigenlijk zijn we in hun ogen een minderwaardig volk met het verkeerde geloof. Ik ga ze haast nog gelijk geven ook; ‘minderwaardig volk..’ Het is je reinste massochisme, anders kan ik niet verklaren waarom men massaal op partijen als D666, Pvda en Vvd SP GroenLinks stemmen blijft. Een beetje land met waardigheid, zelfrespect en dat weet waar de prioriteiten horen te liggen, zou hier toch meteen het ‘roer’ bij omgooien. Tijd voor revolutie ? Of moet er nog dieper door het stof  ?

12345591_775044909285055_2943777711851900158_n

Weet je wat ik nog VEEL erger vind is dat ons volk, onze cultuur, gewoon verwaterd terwijl de regio’s waar ze vandaan komen alleen maar homogener worden en blijven groeien, dus het is ook nog eens zinloos en maakt dat we straks gigantisch onderdrukt gaan worden. Ik wil ook het recht hebben om te kunnen leven in een samenleving die bij mij past(e) en verdomme, het is ons land, niets ingepikt, maar overgedragen door onze voorouders. Een heel klein gebiedje op de wereld en alleen omdat wij het dusdanig ingericht hebben dat het er goed toeven is (met bloed, zweet en tranen) moeten we iedereen maar binnen laten zodat die cultuur verdwijnt die daarvoor gezorgd heeft, en zodat wij ons straks moeten aanpassen aan iets waar niet aan te passen valt. Dit is geen immigratie meer, dit is culturele genocide, hetzelfde als wat de Chinezen deden en doen bij de Tibetanen, maar dan ook nog eens erger, want de culturen waar wij ons aan zouden moeten passen zijn totaal niet compatibel, iets met water en vuur…

10399985_350435611777140_5389492345432039870_n

We gaan verder….. Ik heb geen problemen met echte vluchtelingen, maar met: goudzoekers, criminele vluchtelingen, generaal pardonners, gezinsherenigingen, uitgeprocedeerden, die hier ons geld komen halen, En de hele linkse kliek die dit allemaal mogelijk maakt en in stand houden. Het Blijft allemaal maar neuken zodat ze de zieligheidsindustrie inkunnen en de kinderen gebruikt als reden…..Dat gaat allemaal ten koste van echte vluchtelingen, die waarschijnlijk het liefst terug willen naar het geboorteland en waar je geen last van heb.

fb_img_1436598604372

Ik zie het niet als onze morele verplichting om miljoenen buitenlanders die vervuld zijn van islamitisch gif op te vangen en levenslang te ondersteunen met belastinggeld. Het is onze morele verplichting om op de eerste plaats alle Nederlanders zoveel mogelijk te helpen. Of de jongeren die nauwelijks werk kunnen vinden en geen eigen woning kunnen aanschaffen/vinden want eigenvolk achterop de lijst.

 

fb_img_1444332069047

En dan durven politici met droge ogen te beweren dat er geld naar buitenlandse vluchtelingen moet gaan omdat zij er meer recht op zouden hebben. Ook al hebben ze nog nooit een cent belasting in dit land afgedragen. Het is van den zotte hoe deze linkse gutmenschen gemeenschapsgeld gebruiken alleen maar om aan te tonen hoe moreel superieur ze wel niet zijn. In bedekte bewoordingen kiest Europa gewoon voor het faciliteren van een massale volksverhuizing uit Afrika en het Midden-Oosten.

screenshot_17

De linkse geest van het politiek correcte denken blijkt zodanig diep genesteld in de hersenen van de Europaliërs dat het denkelijk een volkomen verloren onderneming is te proberen hier verandering in te brengen. Europa gaat naar de knoppen want de westerse cultuur en de etnische homogeniteit verdwijnen. En wat we er voor terugkrijgen is onenigheid, facties die elkaar bestrijden op grond van religie en etniciteit. We worden vervangen……. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn kuch kuch.

 

Ps: Kritiek op de sekte islam, die tussen de 280 en 670 miljoen doden inmiddels op zijn geweten heeft, is geen irreële angst zoals ‘fobie’ suggereert. Islamofobie is een verzonnen term om kritiek te smoren. Waarbij geweld en racisme, verboden in onze samenleving, en kritiek, toegestaan, op één hoop gegooid worden met het doel kritiek te verheffen tot geweld en racisme, waarmee er een reden is om die kritiek te verbieden. Maar er zijn ook mensen die weinig onderscheid maken tussen religie-kritiek en racisme. Zij spreken bijvoorbeeld van ‘islamofobie’, alsof weerzin tegen de islam per definitie kortzichtig en irrationeel is. Sterker nog: zij beschouwen kritiek op moslims als een vorm van racisme. Het probleem is inderdaad dat wij hier in Europa een gedegenereerd volkje zijn geworden. Twee wereldoorlogen hebben daar voor gezorgd. Dat heeft ons lamgeslagen. Er is al teveel bloed van jonge mannen vergoten op de slagvelden. Daarom beelden we ons nu al deccenia lang in dat er nooit geen oorlog meer zal komen en zijn achterover gaan leunen. Terwijl de nieuwe vijand al lang binnen onze grenzen is en inmiddels met 3 zetels zich in ons politiek systeem hebben genesteld. Het begrip Islamofobie is een politiek pressie-middel van een politieke groep die beweert een religie te zijn. Immers, zodra je de wetten van je religie op niet-gelovigen probeert te stempelen, overschrijd je de grens tussen persoonlijke religie en politiek. Het is mogelijk gediscrimineerd te worden op de puur persoonlijke keuze van religie, maar dit is niet hetzelfde als kritiek op politiek beleid.

Daar knelt de schoen met de Islam. Want de Islam profileert toch op het wereldpodium enkel als een politieke beweging die er openlijk naar streeft ieder mens haar wetten op te leggen. En als je daar geen zin in hebt, dan moet je in het verdomhoekje gezet worden als “Islamofoob”.

Ik ben geen Islamofoob. Ik heb geen angst, maar strijdvaardigheid. De echte Islamofoben zijn de mensen die hun eigen land en cultuur uitleveren aan vreemde machten onder politieke druk. Helaas zit dat in Nederland diep geworteld in het politieke stelsel.

En dan de vergelijking “Het Christendom” en de Islam vergelijken… Dat gaat ook niet zomaar op. Het christendom is d.m.v. een paar (bloederige) revoluties terecht gezet op de plaats waar ze thuishoort. Verstand is er niet bij, enkel gebrek aan macht door een beter onderwezen bevolking. Los daarvan kent het christendom van oudsher doctrines waarbij de tekst bestudeerd en geïnterpreteerd moest worden, een praktijk die haar eigen teloorgang in de loop van de tijd mogelijk heeft gemaakt. Zie de geschiedenis van de westerse filosofie.

Binnen de islam ligt dat iets anders: Herinterpretatie is niet toegestaan, de koran is onveranderlijk en dat is het. Dit gecombineerd met de strijddoctrines maakt de islam tot een soort molotov tegen elke vorm van beschaving, iets wat we vandaag de dag wereldwijd terug kunnen zien in regionen waar islamitische groepen zich vestigen. De vergelijking christendom vs. islam is in die zin een onterechte: Er zijn een aantal fundamentele verschillen in traditie, doctrine en theologische geschiedenis.

 

fb_img_1439797172639

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De hoe en waarom

Image

De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam. In sommige Europese landen beginnen politici langzaam in te zien dat al die aardige migranten uit islamitische landen misschien toch wel eens een probleem zouden kunnen vormen. Jammer genoeg begrijpen de meesten van deze politici niet de ware omvang van dit probleem. Voor hen is het veelal onaangepaste en gewelddadige gedrag van moslims niet meer dan een onderdeel van een botsing van beschaving. De gedachte dat het slechts om een cultureel probleem gaat dat met wat opvoedkundige indoctrinatie en gedwongen integratie -vooral van de oorspronkelijke ‘discriminerende’ bewoners wel te verstaan- wel op te lossen valt maakt de zaken echter alleen maar erger. Oorzaak: het gevaar van de islam wordt nog steeds gruwelijk onderschat.

(Christenen verbranding met kerst,omdat de Islam niet als ”hun” godsdienst werd gezien)

Moslims zien islam als superieur

In zowel Europa als de VS wordt de fout gemaakt te denken dat het islamitische geweld en racisme nu eenmaal het gevolg is van de steeds multicultureler wordende samenleving, en is men blind voor het feit dat dit gedrag onderdeel uitmaakt van de hervatting van een oude islamitische invasie van Europa. De authoriteiten negeren de signalen uit de samenleving en houden de autochtone bevolking voor dat ze er maar het beste van moeten zien te maken, waarbij ze ervan uitgaan dat de spanningen zich over één of twee generaties wel zullen hebben opgelost. Sommigen maken zich weliswaar zorgen dat de hier geboren moslims juist radicaler blijken te zijn dan hun ouders, maar daar worden vervolgens verkeerde conclusies uit getrokken, met als gevolg dat de oorspronkelijke Westerling verteld wordt dat hij zich maar moet aanpassen en dat het probleem dan vanzelf zal verdwijnen.

Het grote probleem is dat moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en behoort te zijn, en dat ze vanuit de Koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken op te leggen aan alle niet-moslims. Iedereen en ieder systeem dat zich niet wil aanpassen aan hun wetten is volgens hen ongeldig. Als Westerse maatschappijen zich vervolgens proberen aan te passen aan moslims heeft dat om die reden juist een sneeuwbaleffect tot gevolg, en zal iedere concessie die wordt gedaan aan moslims leiden tot nieuwe, hardere eisen (goed voorbeeld: het Israëlisch-Palestijnse conflict). Deze steeds hoger wordende eisen van moslims zullen pas stoppen als de hele samenleving zich heeft onderworpen aan de islam, en het systeem hun systeem is geworden.

Begrip voor islamitische verkrachtingsbendes?

De botsingen over varkensvlees in school- en bedrijfskantines, het dragen van hoofddoekjes, aparte zwemuren voor moslima’s,en aparte stoelen in Pathe bioscopen voor moslima’s of het weigeren om een vrouw de hand te schudden,of het weigeren van Joden en blinden (omdat -blindegeleide- honden onrein zijn) door islamitische taxichauffeurs zijn de ‘gematigde’ uitingen van die houding. Erger zijn de islamitische verkrachtingsbendes -in bijvoorbeeld Oslo, Stockholm, Sydney, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Marseille, Parijs, Berlijn- die geloven dat verkrachting een zonde van de vrouwelijke slachtoffers is en niet van de mannelijke daders, en dat het molesteren en zelfs vermoorden van Joden, Christenen, homoseksuelen en andersdenkenden een manier is om in het paradijs te komen.

Europese overheden wijzen er vervolgens op dat er een groot verschil is tussen het weigeren om een blinde te vervoeren en het verkrachten van een vrouw, maar zien niet in dat beide gedragingen afstammen van dezelfde anti-Westerse houding. Moslims vinden dat hun waarden en wetten zo superieur zijn dat iedereen zich daar aan zou moeten houden. Daarom hebben ze er geen enkel probleem mee om deze wetten en gebruiken op te dringen aan anderen. Zo behandelen zij een meisje dat volgens onze normen normaal gekleed is als iemand die er volgens hun normen om ‘vraagt’ om aangerand en verkracht te worden.

screenshot-202

Sommige politici – zoals in Nederland (Ex)PvdA-leider Job Cohen,(ex kamerlid) Femke Halsema van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66- vinden dat we maar ‘begrip’ voor moeten hebben voor dit soort ‘culturele verschillen’, waarmee zij in feite de weg vrijmaken voor de invoering van tenminste een deel van de islamitische sharia-wetgeving. Een land kan echter niet twee totaal verschillende rechtssystemen hebben. Uiteindelijk zal één systeem overblijven, en de demografische ontwikkelingen laten in combinatie met ongelimiteerde moslimimmigratie zien dat de Europese vrijheid en democratie uiteindelijk ten onder zal gaan, zeker als Turkije in de toekomst lid zou worden van de EU.

screenshot-271

Aanpassing en tolerantie wakkert islamisering aan

Hoewel het nog niet zover is zien we nu al waar het aanpassen van de maatschappij op de steeds hoger wordende eisen van moslims toe leidt. Daar waar de meeste andere minderheden -Chinezen, Vietnamezen, Surinamers, Molukkers- zich in Nederland goed hebben aangepast doen moslims dat niet, omdat zij verwachten ooit in de meerderheid te zullen zijn en de islamitische wetten op te kunnen leggen aan alle ‘immorele ongelovige’ medelanders. Daarom willen ze dat wij ons nu al aan hén aanpassen in plaats van andersom, wat de normale gang van zaken zou moeten zijn.

De gewilligheid en soms zelfs gretigheid waarmee Europese regeringen zich aan moslimimmigranten hebben aangepast heeft het gevoel bij moslims dat de islam superieur is en dat er ooit een islamitisch wereldrijk (Kalifaat) komt alleen maar versterkt. Tolerantie en ‘begrip’ heeft de botsing van beschavingen juist heviger gemaakt. Voor iedere vinger die werd gegeven werd een hele hand afgehakt. Gesprekken en onderhandelingen hebben de Europese overheden misleid, waardoor ze valselijk zijn gaan geloven in twee verschillende soorten islam: een ‘gematigde’ versie met vertegenwoordigers die altijd lachen en (loze) beloftes doen van vrede en verdraagzaamheid, en een extremistische versie die wordt vertegenwoordigd door openlijke terroristen, die de islam met geweld willen opleggen. Beide versies zijn echter onderdeel van één en dezelfde ideologie met één en dezelfde doelstelling.

Is het tij nog te keren?

Daar waar een botsing van culturen nog vreedzaam kan worden opgelost leidt een botsing van beschavingen veelal tot geweld, tenzij één partij de andere tijdig schaakmat zet. Heden ten dage zijn moslims -gebruik makend van chantage met olieleveranties en met geweld- heel goed geworden in het schaakmat zetten van Europeanen. Daarom vinden de meeste politieke partijen het makkelijker om het gevaar te ontkennen en te reduceren tot een cultureel probleem dat op een bepaald moment opgelost zal zijn. Het idee is dat, zolang we de moslims maar zoveel mogelijk hun zin geven, voorkomen kan worden dat er ooit bloed vloeit in de straten van Londen, Parijs, Oslo, Berlijn, Rome en Amsterdam. In het seculiere westen worden kinderen maar al te vaak als ‘lastige bijproducten’ van een relatie gezien, waarvan je er zéker niet teveel moet hebben. Zij die er méér dan twee hebben, moeten als orthodox en wereldvreemd worden beschouwd en zodanig behandeld. Deze visie heeft de westerse wereld zichzelf opgelegd en heeft daarmee zijn eigen doodvonnis getekend, aangezien het hebben van 4, 5, 6 en meer kinderen bij de moslims heel normaal is. Op den duur gaat het allochtone -islamitische- volksdeel het autochtone overvleugelen en dan is het -menselijkerwijs gesproken- helemáál onmogelijk geworden om de oprukkende islam een halt toe te roepen

De islamitische Golfstaten financieren maar al te graag de islamisering van Europa, daarbij gebruik makend van de enorme hoeveelheid dollars die wordt verdiend met de verkoop van olie aan het Westen. Tegen deze macht hebben Europa en VS nog altijd geen afdoende antwoord gevonden. Europa begint te zwichten, Israël wordt in toenemende mate met vernietiging bedreigd en zelfs de VS begint onder Barack Obama steeds meer ruimte te geven aan de islamitsche eisen.
Europa heeft nog maar weinig tijd om het tij te keren. Hoe langer het gevaar van de islam wordt gebagatelliseerd en genegeerd en hoe meer er van de autochtone Europeaan aanpassingen worden verlangd, des te kleiner wordt de kans het proces nog terug te draaien zodra blijkt dat de democratie en de vrijheid die we sinds de Tweede Wereldoorlog genieten daadwerkelijk in gevaar komt. Het ‘politiek correcte’ bestempelen van de geboorteweeën van Eurabia als slechts een cultureel probleem is hetzelfde als een infectie met hondsdolheid slechts een onschuldige verkoudheid noemen. Nogmaals: dit is niet alleen maar een cultureel probleem maar een beschavingsprobleem, dat door vleierijen, toegeven, aanpassen en inburgeringslessen niet zal worden opgelost. Sterker nog: het huidige op ‘tolerantie’ en toegeeflijkheid gebaseerde beleid in Nederland en Europa zal de drang van moslims om de islam op te leggen alleen maar aanwakkeren, totdat het probleem in heel Europa zal exploderen.

In sommige Europese landen is er eindelijk enig besef ontstaan dat er iets niet goed gaat, echter zonder dat de ernst van het probleem wordt ingezien. De samenleving aanpassen aan de Ramadan en halal zal het probleem niet oplossen. Dat zijn namelijk slechts de meest recente ontwikkelingen van de toenemende Europese onderwerping aan een agressieve beschaving. Dit is geen culturele, maar een ideologische strijd. Terwijl de meeste Europese overheden nog denken dat met nog wat meer paaien en toegeven de problemen wel zullen verdwijnen, hebben moslims in Europa juist daardoor het gevoel gekregen dat de toekomst aan hen, aan de islam toebehoort, en aan niemand anders. Beide partijen dienen hun verwachtingen echter bij te stellen, voordat het te laat is.

Westerse landen, waaronder ook  Nederland, staan shariapraktijken  toe. Eerst tolereerden we wat op het eerste gezicht aanvaardbare sharia- eisen leken, zoals halalmaaltijden  en vrouwen die hun haar bedekken.  Toen tolereerden we praktijken die  tegen onze beleefdheidsnormen ingaan, zoals islamitische mannen die  weigeren vrouwen een hand te geven. Al snel kwamen we terecht bij  shariapraktijken die regelrecht indruisen tegen de Nederlandse  rechtsorde, zoals polygamie. Zo glijden we af naar volledige islamisering  van onze samenleving. Stapje voor  stapje wordt ons westerse rechtssysteem vervangen door de sharia.

We zien sharia-infiltratie bij politie  en justitie. De politiekorpsen Haaglanden en Amsterdam-Amstelland  hebben cellen met stippen en windrozen die de richting van Mekka aangeven. Vrouwelijke agenten moeten  accepteren dat zij geen hand krijgen.  Een islamitische advocaat hoeft niet  op te staan voor rechters die de  rechtszaal binnenkomen.

We zien sharia-infiltratie bij defensie. Er zijn legerimams. Er worden  halalmaaltijden aangeboden in kantines. Er vindt overleg plaats om  moslimmilitairen tijdens de ramadan vrij te stellen van oefeningen. We zien sharia-infiltratie in het onderwijs. Er zijn in ons land ruim 40 islamitische scholen. Openbare scholen gaan dicht op islamitische feestdagen. Een school in Weert serveert  halalvlees bij het kerstfeest omdat er  tien moslimleerlingen zijn.

We zien sharia-infiltratie in de  zorg. Moslims eisen dat mannelijke  dokters niet langer vrouwen behandelen. Er vinden in ons land maagdenvlieshersteloperaties plaats.

We zien sharia-infiltratie in de wereld van kunst en cultuur. Een schilderij van een biggetje van Sylvia  Bosch werd verwijderd van een expositie in Leerdam. Kunstenares Sooreh Hera werd bedreigd.  Ook in het niet-islamitische deel  van onze samenleving sijpelt de sharia door. Cartoonist Gregorius Nekschot werd opgepakt omdat zijn tekeningen beledigend zouden zijn  voor moslims. Bouwvakkers in Almere mochten in de brandende zon  geen korte broeken meer dragen na  klachten van islamitische buurtbewoners.

Het shariasymbool bij uitstek is de  hoofddoek. Mensen die begrijpen  waar de islamitische hoofddoek voor  staat, worden door shariasocialisten  tegengewerkt. De inquisitie der linkse kerk, de Commissie Gelijke Behandeling, vindt dat het christelijke  Don Bosco-college in Volendam de  hoofddoek niet mag verbieden.

Het gaat niet alleen over vrouwen.  Het gaat ook over christenen, joden,  afvalligen, atheïsten en homo’s. Het  gaat over ons allemaal. Voor het  overleven van onze waarden, onze  identiteit, onze cultuur, en onze vrijheid is het van eminent belang de  sharia in al zijn uitingen te verbieden: geen nieuwe moskeeën en  imams, geen islamitische scholen en  boerka’s. Voor de sharia is geen  plaats in vrije samenlevingen.

Premier Erdoğan van Turkije over de islamisering van Europa: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…”

De koran benoemt immigratie als een effectief middel om de islam te verspreiden.Een westers gezin krijgt gemiddeld dan 1,5 kind. (Door de crisis vaak nog minder).Met zulke lage geboortecijfers verdwijnen beschavingen.Veel orthodoxe moslimgezinnen doen niet geboorte beperking.

10645337_4773758959850_209668484562942361_n
Gevolg:

Over 20 á 30 jaar is de helft van onze bevolking moslim.Dan leggen moslims ons hun normen op.Krijgen we te maken met hun wrede, onrechtvaardige sharia wetgeving.
Zie a.u.b het onderstaand zeer verontrustend wetenschappelijk filmpje:

Filmpje Demografie Europa.

https://www.youtube.com/watch?v=V5KcvStYe7A

Ook groeit de invloed van de Moslim Broederschap in Europa op een zorgwekkende wijze. Zij zitten achter de sharia bankkantoren, sharia rechtbanken met sharia politie, rellen en opstanden, islamitische scholen en moskeeën.Gebruikmakend van onze democratie, willen ze onze democratie/en individuele vrijheid om zeep helpen.

Vraag:

Hoe krijgen we de inhoud en waarheid over de islam begrijpelijk en toegankelijk voor alle Nederlanders?Het grootste deel heeft een enorme kennis achterstand. Ze kunnen daardoor de ware maar harde woorden over de Islam niet plaatsen en zien de verbanden niet zoals ze zijn en gaan daardoor in verzet.

islambinnen

Tot 5% islam in een samenleving –> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam –> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.
10% tot 25% islam –> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.
25% en meer islam –> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.

60% en meer –> Openlijke vervolging van niet-moslims en andere gelovigen. Sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de Shariah Wet als wapen en invoering van de Jizya (de belasting die wordt opgelegd aan veroverde ongelovigen). Zie Albanië, Maleisië, Qatar, en Soedan.
80% en meer –> Verwacht staats-gestuurde etnische zuiveringen en genocide. Zie Bangladesh, Egypte, Gaza, Indonesië, Iran, Irak, Jordanië, Marokko, Pakistan, Palestina, Syrië(!), Tajikistan, Turkije(!), Verenigde Arabische Emiraten.

100% –> zal de “vrede” van “Dar-es-Salaam”, ook “Dar-al-Islam” (Islamitisch Huis van Vrede) inluiden. Er wordt verondersteld dat er dan vrede is omdat iedereen moslim is. Zie –> Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië, Jemen. zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot. Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog? En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt? Kijk hier zit juist de knijp.

Op het moment dat moslims de terreurdaden van groepen als: IS, Boko-Haram, Al Shabaab, Hamas, Moslim Broederschap, de Sjiitische Hez-Bollah enz…… gaan bekritiseren, bekritiseren ze inherent ook de handel en wandel van hun geliefde profeet Mohammed. De geweld en terreur optie is juist door Mohammed (als hij überhaupt geleefd heeft) in het leven geroepen om eindelijk aan de door hem gewenste expansie van de islam toe te komen. Daarnaast is het geven van kritiek op alles wat raakvlakken heeft met de koran, overleveringen van de profeet en de sharia ten strengste verboden voor moslims en niet moslims. In principe kan binnen de sharia regelgeving zelfs de doodstraf uitgesproken worden voor ieder die de islam bekritiseert of belachelijk maakt. Dat is in verleden en heden al vele malen gebeurd. Uitvoerders van de doodstraf zijn binnen de islamitische oemma altijd voor handen, zowel formeel als informeel. Ook in onze tijd hebben we voorbeelden te over die dit bevestigen. Alle vreselijke dingen die nu gebeuren in de wereld uitgaande van de islam terreur kunnen met een precisie van een duizendste millimeter op de handel en wandel van Mohammed geplakt worden. Ga er maar aanstaan als gelovige moslim deze door Mohammed voorgeleefde terreur te bekritiseren.Binnen de islamitische wereld heerst bovendien een sociale controle op alles wat haram is. Een controle die wij westerlingen ons nauwelijks kunnen voorstellen laat staan begrijpen. Een controle die vergelijkbaar is met de controle die ook heerste in andere totalitaire systemen. Voor de bühne zullen ze elkaar verdringen in het roepen dat dit niet de islam is maar iedereen die zich verdiept heeft in de fundamenten van de islam weet dat het veinzen tegen de ongelovige een door de islamitische doctrine eveneens gesanctioneerde daad is. Wie was ook weer de grootste listen smid?
Juist Allah himself.

Tot slot

Denk dat bij de meeste Nederlanders het gevoel heerst van tot hier en niet verder,aangezien het ooit zo mooie Nederland de laatste decenia’s verworden is tot een rioolput van culturen die allemaal een plaats op eisen wat ten kosten moet gaan van onze eigen indentiteit en cultuur. In 1940-45 heeft men gevochten tegen de annexatie van Nederland waarbij vele Nederlanders zijn omgekomen,het gros van deze gevallenen zou zich in zijn graf omdraaien in de wetenschap dat dit sinds de jaren 60 op sluikse wijze toch weer aan het gebeuren is. Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar houdt wat mij betreft op voor allerlei ‘godsdiensten’ met regels/wetten die intolerantie prediken: intolerantie jegens vrouwen, homo’s, joden, afvalligen en ongelovigen. Godsdiensten die zich op het standpunt stellen dat een samenleving ondergeschikt is aan de manier van leven zoals zij dat stellen. Ja, zelfs die samenlevingen waar men deze abjecte meningen mag verkondigen. Godsdiensten waar duidelijk gesteld wordt dat er geen scheiding kan zijn tussen kerk, staat en rechtspraak. Iedereen kan wel een-of-andere godsdienst prediken. Maar dat geeft toch niemand het recht om een hele maatschappij op zijn kop te zetten? Blijkbaar lukt het de islam wel. Je moet wel ongelooflijk kortzichtig of zelfingenomen zijn wil je niet inzien wat de islam werkelijk is: een politieke ideologie. Een religie die in het Arabisch: “onderwerping” heet. Het behelst volledige onderwerping aan de religie, de ideologie. Op alle facetten van het leven. Het kent geen grenzen, geen morele bezwaren. Al het handelen wordt getoetst aan het gestelde kader van de ideologie en de daarbij horende religie. Vrijheid van godsdienst kan dus nooit persé universeel zijn, maar dient altijd getoetst te worden aan de normen en waarden van de maatschappij waarin het een plaats wenst te hebben. Een religie waar geen respectvolle toekomst is voor anders-denkenden, een grote extremistische aanhang heeft, die aantoonbaar politieke ambities heeft, zou geen wezenlijk onderdeel uit mogen maken van een maatschappij die ontstaan is uit de Verlichting en het verwerpen van dergelijke religies/ideologieën in het verleden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen